Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Centrum Psychologii i Profilaktyki Rodziny w Nysie

Rusza projekt pilotażowy pn. „Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi, w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczniów, ich rodziców / opiekunów oraz dla nauczycieli”                           w CENTRUM PSYCHOLOGII I PROFILAKTYKI RODZINY w Nysie oferujące wsparcie mieszkańcom Gminy Nysa …

 

Od 14 maja br. rozpoczął się pilotażowy projekt pn. „Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi,     w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczniów, ich rodziców / opiekunów oraz dla nauczycieli” w CENTRUM PSYCHOLOGII I PROFILAKTYKI RODZINY w Nysie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z obszaru zdrowia publicznego, realizację projektu powierzono GABINETOWI PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEMU IZABELA MIKULSKA.

W ramach projektu od 17 maja br. do 30 listopada br., w tym okres wakacyjny, prowadzone będą następujące formy wsparcia:

  • profesjonalne poradnictwo psychologiczne realizowane przez procesy diagnozowania, profilaktyki,
  • konsultacje, diagnoza psychiatryczna,
  • organizacja zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), które pozwolą kształtować zdolności emocjonalno – społeczne dzieci i młodzieży,
  • konsultacje rodzinne – indywidualne, jak również grupowe poprzez wspieranie rodziców/opiekunów w nabywaniu kompetencji wychowawczych,
  • specjalistyczne poradnictwo dla pracowników szkół i przedszkoli.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Nysa: dzieci i młodzieży (od wieku przedszkolnego do ukończenia 18 r. ż), rodziców i opiekunów prawnych dzieci,  do nauczycieli i pozostałej kadry nyskich szkół i przedszkoli.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych form wsparcia, w tym zapisania dzieci na zajęcia TUS, należy zgłosić chęć uzyskania pomocy - rejestracja w godzinach od 12.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu: 881-732-297. Specjalista udzieli wsparcia telefonicznie lub ustali termin do odpowiednio: psychologa, psychoterapeuty, trenera TUS lub lekarza psychiatry.

Projekt – dyżury specjalistów - stacjonarnie będzie realizowany w Nysie, przy ul. Chodowieckiego 9          (I piętro)

W ramach wsparcia przewidzianych jest do realizacji 303 godziny specjalistycznych porad, konsultacji i zajęć TUS.

 

Nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzież zachęcamy do bezpłatnego korzystania z usług oferowanych     w ramach CENTRUM PSYCHOLOGII I PROFILAKTYKI RODZINY.

 

Projekt finansowany jest ze środków gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Data dodania: 2021-05-19 09:45:56
Data edycji: 2021-05-19 09:51:40
Ilość wyświetleń: 145
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej