Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do klas pierwszych i przedszkola 2021/2022

W tej zakładce będą umieszczane informacje dotyczące naboru do klas pierwszych i przedszkola na rok szkoplny 2021/2022 (informacje nowe na początku)

Inf. 4

Druk zgłoszenia do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

załącznik 1

 

Inf. 3

Zasady rekrutacji-kl1

Rekrutacja krok po kroku-kl1

Adres witryn przeznaczonych dla kandydatów/rodziców:


http://nysa.podstawowe.vnabor.pl

czasami antywirusy blokują wyżej podany adres i wtedy rodzic może
zastosować adres:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa

Inf. 2 -

W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego, analogicznego do funkcjonującego od kilku lat systemu naboru do przedszkoli.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem będzie można dokonać w systemie informatycznym z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu.

Wypełniony elektronicznie wniosek czy też zgłoszenie, wydrukowane i podpisane należy złożyć wraz z załącznikami w wybranej szkole. Złożenie wyłącznie druku papierowego, bez wypełnienia formularza elektronicznego skutkować będzie odrzuceniem kandydata.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia.

 

Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły określa Uchwała Nr XVII/258/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. (§ 1).

 

Harmonogram  rekrutacji określa Zarządzenie Nr 902/2021 Burmistrza Nysy z dnia 25 stycznia 2021 r. Zgodnie z tym Zarządzeniem rekrutacja rozpocznie się 12 kwietnia 2021 r., zarówno dla kandydatów, którzy składać będą zgłoszenia do szkoły obwodowej, jak i dla kandydatów, którzy będą składali wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem.  

 

Elektroniczny system naboru zostanie uruchomiony na początku kwietnia 2021 r. Adres strony internetowej systemu oraz instrukcja postępowania będą dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz stronach internetowych placówek

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ w Nysie nr XVII/258/16

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NYSY NR 902/2021

 

Inf.1 

Informacje dotyczące naboru do klas pierwszych i przedszkola na rok szkoplny 2021/2022

Zarządzenie nr 5/2020/2021

Zarządzenie nr 6/2020/2021

 

 

 

Data dodania: 2021-06-10 11:15:00
Data edycji: 2021-06-10 11:15:14
Ilość wyświetleń: 1989
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej