Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W roku 2020 przebiegała ona pod hasłem „DorastaMY Asertywnie”.

W ramach kampanii przeprowadzono godziny wychowawcze o samopoznaniu i samoakceptacji, które miały na celu wykształcenie u uczniów umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń. Ważne było również uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważne jest nazywanie i ujawnianie swoich myśli, przekonań, uczuć   w relacjach z innymi ludźmi. Kampania wskazywała uczniom, jak radzić sobie z zachowaniami ryzykownymi oraz jak wzmacniać umiejętności emocjonalno-społeczne. Realizacja kampanii była tym razem trudniejszym przedsięwzięciem, gdyż przebiegała  również podczas pracy zdalnej.

W ramach udziału w kampanii ZTU uczniowie poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w konkursie „Wehikuł czasu – konkurs literacko-plastyczny”.  Uczennica klasy 8C Alicja Wójcik zdobyła tytuł laureata i znalazła się w gronie piętnastu zwycięzców z całej Polski. Główną nagrodę – bezprzewodowy głośnik – odebrała z rąk viceburmistrza Nysy pana Marka Rymarza. Sukces Ali cieszy nas niezmiernie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 5 zamierza ona dalej rozwijać swoje pasje w szkole plastycznej. Także uczeń klasy 2C – Filip Turkiewicz otrzymał wyróżnienie w konkursie. Otrzymał on nagrodę książkową oraz ciekawe przybory użytku codziennego.

Ali i Filipowi gratulujemy sukcesu, a całą społeczność uczniowską zapraszamy do aktywności przewidzianych w tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”.

 Koordynatorzy ZTU 2020 Ewa Drzewiecka i Marzena Paralusz

Data dodania: 2021-03-30 11:57:33
Data edycji: 2021-03-30 13:00:35
Ilość wyświetleń: 616
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej